21. Απριλίου 2018 ΛΑΡΙΣΑ23°CΒΟΛΟΣ20°CΤΡΙΚΑΛΑ23°CΚΑΡΔΙΤΣΑ23°C

Κτηνοτροφία

agrothessalynews20 Απριλίου 2018
biologikes-kalliergeies.jpg

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για τη βιολογική καλλιέργεια ήταν υπό διαπραγμάτευση επί 20 μήνες. Πως αξιολογείται το αποτέλεσμα; Ποια είναι τα βασικά σημεία της μεταρρύθμισης και γιατί είναι απαραίτητη;

Η μεταρρύθμιση ανταποκρίνεται στις νέες προκλήσεις της βιολογικής καλλιέργειας, ένας τομέας που αναπτύσσεται συνεχώς. Θα υπάρξουν πιο συνεπείς έλεγχοι κατά της απάτης, αλλά και καλύτερα προληπτικά μέτρα κατά της μόλυνσης. Οι εισαγωγές βιολογικών προϊόντων θα πρέπει να πληρούν τα ίδια πρότυπα που θα ίσχυαν και στο εσωτερικό της ΕΕ.


agrothessalynews19 Απριλίου 2018
diaxeiristika-sxedia-boskhshs.jpg

Ο χρόνος κυλά σε βάρος μιας εθνικής προσπάθειας. Η σύνταξη των Σχεδίων πρέπει να ολοκληρωθεί νωρίς, ώστε να υπάρχει το περιθώριο για διορθωτικές παρεμβάσεις όπου χρειαστεί.

Τα συναρμόδια υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις, τις τοπικές αρχές και τους φορείς των κτηνοτρόφων, οφείλουν να εργαστούν συστηματικά και οργανωμένα πλέον, ώστε, μέσω των Διαχειριστικών Σχεδίων, να τεθούν οι ουσιαστικές βάσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση του κλάδου της κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα, σε συνδυασμό και με τα υπόλοιπα αναγκαία μέτρα υποστήριξης του πρωτογενή τομέα.


agrothessalynews18 Απριλίου 2018
biologiki-ktinotrofia.jpg

Ομιλία Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,Βαγγέλη Αποστόλου στο 13ο Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Ο αγροτικός χώρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη και τη πρόοδο του κοινωνικού ιστού της.

Στην Περιφέρεια κυριαρχούν οι αροτραίες καλλιέργειες (κυρίως κριθάρι και σιτάρι), οι δενδρώδεις (ελιές), η αμπελοκαλλιέργεια (παραγωγή ΠΟΠ οίνων), ενώ σημαντική είναι και η καλλιέργεια κηπευτικών.

Ο τομέας της κτηνοτροφίας αποτελεί μια βασική συνιστώσα της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Περιφέρειας. Εκτρέφονται κυρίως αιγοπρόβατα, βοοειδή και χοίροι. Θα έλεγα βέβαια ότι η Π.Ε. Κυκλάδων είναι ο κατεξοχήν κτηνοτροφικός χώρος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αξιόλογη δράση παρουσιάζει και η μελισσοκομία με συνολική παραγωγή μελιού περίπου 580 τόνους.

Η κυβέρνησή μας στηρίζει με συγκεκριμένες παρεμβάσεις τις δραστηριότητες αυτές στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τόσο με την εκχώρηση για έργα 25,3 εκατ. ευρώ που μαζί με το LEADER 18,8 εκατ. το συνολικό ποσό θα φτάσει στα 44,1 εκ.€, όσο και στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 με την ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 74,7 εκατ., εκ των οποίων έχουν ήδη πληρωθεί περί τα 37,6 εκατ. €.

Ειδικές παρεμβάσεις επίσης έχουν προβλεφθεί για την τόνωση της νησιωτικότητας και την αύξηση του ποσού ενίσχυσης σε διάφορες δράσεις του νέου ΠΑΑ, όπως στο μέτρο των νέων αγροτών με την αύξηση του ποσού ατομικής ενίσχυσης από 17.000 € σε 22.000 € και στα κριτήρια βαθμολογίας, πριμοδοτώντας επιπλέον τα χαρακτηριστικά, ορεινότητα και νησιωτικότητα του τόπου μόνιμης κατοικίας των αρχηγών εκμεταλλεύσεων.

Το μέτρο αυτό, ο προϋπολογισμός του οποίου αναμένεται να αυξηθεί στα 70 εκατ. €. εφαρμόζεται για πρώτη φορά και ενισχύει μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, όπως αυτές που απαντώνται στα μικρά νησιά του Αιγαίου και θα αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης με δεδομένο ότι δεν απαιτείται και ιδιωτική συμμετοχή από τους δικαιούχους.

Επίσης υπάρχουν ειδικά Μέτρα – κίνητρα για ενίσχυση του εκσυγχρονισμού των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης):

Για τις νησιωτικές περιοχές το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 75% και μπορεί να φτάσει και στο 85%, στις περιπτώσεις των νέων γεωργών και σε συλλογικές επενδύσεις.

Στα ίδια επίπεδα θα διαμορφωθούν και οι ενισχύσεις στη μεταποίηση και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων, φτάνοντας μάλιστα στις περιπτώσεις δικαιούχων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο 90% .

Ειδικό πρόγραμμα ενισχύσεων ύψους 24 εκατ. ευρώ για τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο, το αποκαλούμενο πρόγραμμα μικρών νησιών Αιγαίου, εφαρμόζεται κάθε χρόνο, ώστε να τονώσει τον αγροδιατροφικό τομέα της Περιφέρειας σε δύο βασικούς άξονες

α) σε αυτόν της ενίσχυσης της μεταφοράς πρώτων υλών από την ηπειρωτική Ελλάδα στα μικρά νησιά (π.χ. ζωοτροφές, άλευρα) και

β) σε αυτόν της ενίσχυσης της τοπικής γεωργικής παραγωγής και των παραδοσιακών εξαγωγών από τα μικρά νησιά (π.χ. φυτική παραγωγή, μελισσοκομία, ενίσχυση γάλακτος).

Η χρηματοδότηση επιμερίζεται ανά τομείς ενισχύσεων. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός του 2019 θα είναι ενισχυμένος επιπλέον κατά 1 εκ. € στον τομέα των ζωοτροφών και κατά 340.000 € στον τομέα του γάλακτος.

Για το τρέχον (2018) έτος θα υπάρξουν ανάλογες τροποποιήσεις, μόλις ολοκληρωθούν οι υπολειπόμενες πληρωμές του έτους ενίσχυσης 2017.

Στα πλαίσια της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης (omnibus) έχει δεσμευτεί ο Επίτροπος για την αύξηση του συνολικού ποσού του ειδικού αυτού προγράμματος από τα 24 εκατ. που είναι σήμερα στα 40 εκ.

Ειδικά για την Περιφέρεια στα εγγειοβελτιωτικά έργα έχουμε ανειλημμένες υποχρεώσεις στις Κυκλάδες και για τα Δωδεκάνησα στο φράγμα Σχοινά Καρπάθου.

Πρόκειται για την κατασκευή χωμάτινου φράγματος στο χείμαρρο Σχοινά, υπερχειλιστή στο αριστερό αντέρεισμα και σήραγγα εκτροπής στο δεξί αντέρεισμα.

Η ωφέλιμη χωρητικότητα του ταμιευτήρα ανέρχεται σε 1.100.000 m3 νερού και καλύπτει τις ανάγκες άρδευσης περιοχών, 1.300 στρεμμάτων περίπου.

Το έργο δεν ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2007-2013 και συνεχίζεται ως ανειλημμένη υποχρέωση στο ΠΑΑ 2014-2020 με ποσό 6,7 εκατ. €.. Μέχρι σήμερα έχουν πληρωθεί 3,9 εκατ. €.

Επίσης έχει γίνει παραλαβή της οριστικής μελέτης Κατασκευή Φράγματος Κρητηνίας Ρόδου και Δικτύων Αξιοποίησής του, που θα αξιολογηθεί μετά την προκήρυξη του μέτρου των εγγειοβελτιωτικών .

Η διαχείριση ανεπιτήρητων ζώων έχει θεσπιστεί με το αρ. 17 του ν. 4056/2012. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση του προγράμματος είναι οι δήμοι. Εξετάζουμε δυνατότητες αναθεώρησης προς την κατεύθυνση ενίσχυσής τους. Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι θα αναζητηθούν ευθύνες και από τους κατόχους των συγκεκριμένων ζώων.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Καθιερώσαμε υποχρεωτική με νομοθετική ρύθμιση την επισήμανση προέλευσης για το γάλα, τόσο στις συσκευασίες γάλακτος, όσο και στα γαλακτοκομικά προϊόντα.

Ομοίως δεν επιτρέπεται πλέον η πληρωμή των νωπών και ευπαθών αγροτικών προϊόντων σε χρόνους πέραν των 60 ημερών. Αποτελούν παράμετροι οι οποίοι ενισχύουν τον τομέα της κτηνοτροφίας.

Πετύχαμε την αλλαγή του ορισμού του βοσκοτόπου, στην ενδιάμεση αναθεώρηση της ΚΑΠ που περιλαμβάνει πλέον πέραν της ποώδους βλάστησης και τη θαμνώδη ξυλώδη βλάστηση.

Με την αλλαγή αυτή 8 εκατ. στρ. Βοσκοτόπων θα είναι επιπλέον διαθέσιμα για τη χώρα μας.

Η αλλαγή αυτή αποτελεί μια μεγάλη παρέμβαση στην κτηνοτροφία τόσο στο κόστος παραγωγής της και τη σωστή και χωρίς πρόστιμα διαχείριση των κοινοτικών πόρων,όσο και στην ορθολογική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών επιλύοντας χρονίζοντα θέματα όπως π.χ. η υπερβόσκηση.

Αυξήσαμε το διαθέσιμο ποσό στις συνδεδεμένες ενισχύσεις για τις πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, αφού το μεγάλο πρόβλημα της κτηνοτροφίας δεν είναι άλλο από τις ζωοτροφές, αυξάνοντας το ποσό από τα 7 εκατομμύρια στα 33 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας έμμεση χαλάρωση στο υψηλό κόστος παραγωγής.

Πηγή: agrocapital.gr


agrothessalynews17 Απριλίου 2018
getty_80116649_344560-1280x594.jpg

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για τα αποτελέσματα των ελέγχων στις επιχειρήσεις κρέατος, κατά την τελευταία τριετία, που παρέχει με έγγραφό του στη Βουλή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση που κατέθεσε ο βουλευτής Ηρακλείου της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης γνωστοποίησε μεταξύ άλλων πως «το έτος 2017, πραγματοποιήθηκαν, σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, 1.171 έλεγχοι σε επιχειρήσεις κρέατος, σύμφωνα με την αριθμ. 412/8932 ΚΥΑ, από τους οποίους οι 674 παρουσίασαν ευρήματα και 268 επιχειρήσεις προτάθηκαν για επιβολή προστίμου». Από τα στοιχεία, προκύπτει, ότι στην τριετία (2015-2016-2017), σε παραπάνω από τους μισούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν υπάρχουν παραβάσεις της νομοθεσίας.


agrothessalynews13 Απριλίου 2018
epitideumatos.jpg

Εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» και ελεύθεροι επαγγελματίες, μεταξύ αυτών και πολλοί γεωργοί ή κτηνοτρόφοι, θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2017 – που θα δηλώσουν σύντομα στις φορολογικές δηλώσεις – τέλος επιτηδεύματος. Το εν λόγω τέλος φτάνει και για τους αγρότες τα 650 ευρώ, ενώ υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες παραγωγών που θα το γλιτώσουν.


agrothessalynews12 Απριλίου 2018
aigoprobeio-kreas.jpg

Σύμφωνα με την απόφαση που πέρυσι ελήφθη σε εφαρμογή του άρθρου 52 του Κανονισμού (ΕΕ) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης στον τομέα πρόβειου και αίγειου κρέατος ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισμός για την ενίσχυση των κτηνοτρόφων, στο πλαίσιο της συνδεδεμένης ενίσχυσης, ανέρχεται για το έτος 2018 σε 50.429.165 ευρώ και για το έτος 2019, όπως και για το 2020 σε 49.886.274 ευρώ αντίστοιχα.


agrothessalynews10 Απριλίου 2018
apozhmiseis-agrotes.jpg

Το πιθανότερο σενάριο, τούτη την ώρα, φαντάζει να πληρωθούν πρώτα και πιο συγκεκριμένα τις τελευταίες ημέρες του Απριλίου οι συνδεδεμένες ενισχύσεις στη φυτική παραγωγή (ρύζι, σπόροι σποράς, πορτοκάλια για χυμό και Κορινθιακή Σταφίδα). Εν συνεχεία, τις πρώτες ημέρες του Μαΐου προγραμματίζεται από τον αρμόδιο οργανισμό των πληρωμών του υπουργείου (ΟΠΕΚΕΠΕ), η εξόφληση των συνδεδεμένων που αφορούν στη ζωική παραγωγή και αφορούν το 2017.


agrothessalynews4 Απριλίου 2018
provata-1.jpg

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ανακοινώνει ότι σε συνέχεια της αρ. 401/48520/29.3.2018 Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.09  Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων, του Υπομέτρου 10.1 «ενίσχυση για γεωργοπεριβαλλοντικές και κλιματικές υποχρεώσεις», του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020», ΦΕΚ Β΄ 1226/02.4.2018, προτίθεται να προκηρύξει τη γεωργοπεριβαλλοντική-κλιματική δράση 10.1.09 έως το τέλος του επόμενου μήνα με συνολικό προϋπολογισμό 38 εκατ. ευρώ.

Το έτος 2018 αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής των δεσμεύσεων της δράσης, με ημερομηνία έναρξης δεσμεύσεων την ημερομηνία δημοσίευσης της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης δηλαδή στις 02/4/2018.


agrothessalynews3 Απριλίου 2018
apozhiwseis.jpg

Αποζημιώσεις συνολικού ύψους 29.782.353 ευρώ θα καταβάλλει ο ΕΛΓΑ τη Μεγάλη Τρίτη (3 Απριλίου 2018), σε 16.348 δικαιούχους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Ειδικότερα, οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν εκκαθάριση των αποζημιώσεων ζημιών από διάφορα ζημιογόνα αίτια, στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο, που συνέβησαν εντός του 2017.


agrothessalynews2 Απριλίου 2018
biologiki-ktinotrofia.jpg

Από Παρασκευή (30/3/2018) ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης για το Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» που αφορούν την βιολογική κτηνοτροφία. Μέσα στον Απρίλιο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, αναμένεται να προκηρυχθούν: το Μέτρο 16 «Συνεργασία» και το Μέτρο «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων», του ΠΑΑ 2014-2020. Θυμίζουμε ότι η βιολογική κτηνοτροφία μπορεί να συνδυαστεί με το μέτρο της διατήρησης απειλούμενων αυτόχθονων φυλών.agrothessalynews.gr

Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς, αγρότες & κτηνοτρόφους, συλλόγους & συνεταιρισμούς, τον πρωτογενή & όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της Θεσσαλίας και την Ελληνική επιχειρηματικότητα & τις θέσεις εργασίας του τόπου μας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Newsletter


Κατηγορίες