21. Απριλίου 2018 ΛΑΡΙΣΑ23°CΒΟΛΟΣ20°CΤΡΙΚΑΛΑ23°CΚΑΡΔΙΤΣΑ23°C

Γεωπονία - AgroThessalyNews.gr

agrothessalynews19 Απριλίου 2018
pyrhnokarpa.jpg

ΕΝΤΟΜΑ

ΑΝΑΡΣΙΑ-ΓΡΑΦΟΛΙΘΑ (ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ)

Πρόκειται για λεπιδόπτερα των οποίων τα προνυμφικά στάδια συμπεριφέρονται ως βλαστορύκτες και ως καρπόκαψες, προσβάλλοντας τους τρυφερούς βλαστούς και τους αναπτυσσόμενους, αλλά και ώριμους καρπούς.


agrothessalynews18 Απριλίου 2018
zizania.jpg

Ορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση της δράσης 10.1.2007 «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020. Η δράση συνίσταται στην εφαρμογή της καλλιεργητικής πρακτικής της ψευδοσποράς στην ορυζοκαλλιέργεια.


agrothessalynews17 Απριλίου 2018
ardeush-bambaki.jpg

ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ

Είναι απ’ τις σημαντικότερες καλλιεργητικές επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερη προσοχή, όταν το χώμα είναι στο ρώγο του. Είναι καλύτερα, πολλές φορές, να αποφύγουμε κάποια κατεργασία, παρά να γίνει σε υγρό χωράφι και να ζυμωθεί το χώμα. Η ζημιά που προκαλείται στην δομή του εδάφους, ιδίως από υγρό όργωμα, μπορεί να ακολουθεί την καλλιέργεια όλο το καλοκαίρι (καχεξία – κιτρινάδα των φυτών κ.λ.π.).


agrothessalynews13 Απριλίου 2018
ampelofyteuseis.jpg

Γεωργικές Προειδοποιήσεις από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτουγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου.

Ωίδιο: Ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Να συνεχιστεί η προστασία των αμπελιών.

Περονόσπορος: Δεν ευνοείται από τις καιρικές συνθήκες. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις.

Ευδεμίδα: Η ανθόβια γενιά είναι σε εξέλιξη. Δεν χρειάζεται αντιμετώπιση.

Τζιτζικάκι: Πρώτες μετακινήσεις. Να μη γίνονται άσκοπες επεμβάσεις.


agrothessalynews11 Απριλίου 2018
ardeutiko-nero.jpg

Ιδιαίτερα στη χώρα μας, με την έντονη χωρική και χρονική ανισοκατανομή των υδατικών πόρων, όπου το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού και της γεωργικής παραγωγής βρίσκεται σε περιοχές υδατικά λείψυδρες (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, θεσσαλικός κάμπος, Κρήτη κ.λπ.), η σχέση επάρκειας – ποιότητας νερού, χωρίς ή με ανεκτό κόστος άρδευσης, με τεχνικά επαρκή και άρτια συστήματα μεταφοράς, στράγγισης και άρδευσης, αποτελεί το κυρίαρχο πρόβλημα της χώρας. Τα προβλήματα αυτά επιτάθηκαν τα τελευταία χρόνια για τους ακόλουθους λόγους:


agrothessalynews4 Απριλίου 2018
prokyrhkseis-neoi-agrotes.jpg

Ημερίδα θα διοργανώνει την επόμενη Πέμπτη 12 Απριλίου στις 10 το πρωί ο Αγροτικός Συνεταιρισμός «Φαρσάλων Γη» στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων.


agrothessalynews23 Μαρτίου 2018
10e59-ampeloyrgoi-kriti.jpeg

ΕΝΤΟΜΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΩΝ ΜΑΤΙΩΝ & ΝΕΑΡΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ

Συστάσεις: Συνιστάται, στο φούσκωμα των ματιών αλλά και στα επόμενα στάδια, ο συχνός έλεγχος των κεφαλών, για την ύπαρξη φαγωμένων οφθαλμών, καθώς και για την παρουσία σκουληκιών (Λεπιδοπτέρων) ή σκαθαριών (Ωτιόρρυγχος). Προτείνεται η τοπική εφαρμογή εγκεκριμένων εντομοκτόνων, μόνο σε περίπτωση διαπιστωμένης προσβολής και ύπαρξης προνυμφών ή σκαθαριών.


agrothessalynews8 Μαρτίου 2018
Elia1.jpg

Τεχνικό δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων με πρακτικές οδηγίες για τους παραγωγούς.

ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ

Προσβάλλει κυρίως τα φύλλα, σχηματίζοντας χαρακτηριστικές κυκλικές καστανοκίτρινες κηλίδες στην άνω επιφάνειά τους. Τα κηλιδωμένα φύλλα κιτρινίζουν και πέφτουν πρόωρα. Σε περιοχές με υγρό κλίμα συχνά η προσβολή μπορεί να επιφέρει μέχρι και καθολική φυλλόπτωση, και αν αυτό συμβεί σε διαδοχικά έτη μπορεί να οδηγήσει το ελαιόδεντρο σε ολική ακαρπία.


agrothessalynews1 Μαρτίου 2018
amygdalia_anthos.jpg

Από παρατηρήσεις διαπιστώθηκε ότι οι πρώιμες ποικιλίες στις πρώιμες περιοχές βρίσκονται στο στάδιο της πράσινης ή ροζ κορυφής. Δείτε αναλυτικά το τεχνικό δελτίο που εξέδωσε σήμερα το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας.

ΜΟΝΙΛΙΑ (Monilinia laxa)

Αποτελεί μεγάλης οικονομικής σημασίας ασθένεια της αμυγδαλιάς. Η είσοδος του παθογόνου στο δένδρο γίνεται από οποιοδήποτε μέρος του άνθους και από τους καρπούς Ο μύκητας διαχειμάζει στα έλκη, στους μουμιοποιημένους καρπούς και στους αποξηραμένους κλάδους.


agrothessalynews1 Μαρτίου 2018
ktiniatrika-farmaka.jpg

Τα κτηνιατρικά φαρμακευτικά προϊόντα περιλαμβάνουν κάθε φάρμακο που προορίζεται για χορήγηση στα ζώα για προληπτικό ή θεραπευτικό ή διαγνωστικό σκοπό και κάθε φαρμακούχο πρόμειγμα και φαρμακούχο ζωοτροφή.

Η ασφαλής κυκλοφορία και η ορθολογική χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων στα ζώα και κυρίως στα ζώα που παράγουν τρόφιμα για κατανάλωση από τον άνθρωπο αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της δημόσιας υγείας. Τα τελευταία χρόνια η αλόγιστη κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της βιοανθεκτικότητας πολλών μικροβιακών παραγόντων.

Για την αποτροπή της αλόγιστης κυκλοφορίας των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων σε όλο το δίκτυο Υγείας (φαρμακευτικές εταιρείες-καταστήματα πώλησης-εκτροφές ζώων-τρόφιμα-καταναλωτές) έχουν θεσπιστεί όροι και προϋποθέσεις για την εμπορία, εν γένει διάθεση και χρήση τους στα ζώα. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εμπορία, διάθεση και χρήση των κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων περιγράφονται στο: Εγχειρίδιο Εμπορίας-διάθεσης-χρήσης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων.

Τι είναι η Μικροβιακή Αντοχή

Η Μικροβιακή Αντοχή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων συνεργάζεται με τους διεθνείς εταίρους και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη διαδικασιών και εργαλείων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της μικροβιακής αντοχής στα ζώα και τον άνθρωπο.

Η Μικροβιακή αντοχή εμφανίζεται όταν μικροοργανισμοί που προκαλούν ασθένειες σταματούν να ανταποκρίνονται στα φάρμακα που κάποτε ήταν αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση τους. Όταν τα αντιμικροβιακά φάρμακα χορηγούνται εσφαλμένα ή υπέρμετρα σε ανθρώπους και ζώα, τότε τα φάρμακα μπορεί να σταματήσουν να ενεργούν ενάντια σε λοιμώξεις που κάποτε αντιμετωπίζονταν ή θεραπεύονταν με επιτυχία. Αυτό είναι γνωστό ως Μικροβιακή Αντοχή.

Τι είναι τα αντιμικροβιακά φάρμακα

Τα αντιμικροβιακά φάρμακα είναι φάρμακα που σώζουν ζωές, χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία μολυσματικών ασθενειών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκαλούνται από βακτήρια, ιούς, μύκητες και παράσιτα. Η υγεία των ζώων και των ανθρώπων εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ενδεδειγμένη χρήση των αντιμικροβιακών φαρμάκων. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) υποστηρίζει τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες των Χωρών Μελών παρέχοντας οδηγίες και εργαλεία που βοηθούν στην καταπολέμηση της Μικροβιακής Αντοχής.

Πηγή: e-ea.gragrothessalynews.gr

Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς, αγρότες & κτηνοτρόφους, συλλόγους & συνεταιρισμούς, τον πρωτογενή & όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της Θεσσαλίας και την Ελληνική επιχειρηματικότητα & τις θέσεις εργασίας του τόπου μας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Newsletter


Κατηγορίες