17. Μαρτίου 2018 ΛΑΡΙΣΑ25°CΒΟΛΟΣ22°CΤΡΙΚΑΛΑ24°CΚΑΡΔΙΤΣΑ25°C

Ασφαλιστικά - Συνταξιοδοτικά

agrothessalynews15 Μαρτίου 2018
salinas-farm.jpg

Αλλαγές στην ασφάλιση των εργατών γης φέρνει τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε (εκπρόθεσμα) στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».


agrothessalynews6 Μαρτίου 2018
mitrwo-agrotn.jpg

Με το νόμο 3874/2010 (ΦΕΚ 151/Α΄/6-09-10) στο «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων» (Μ.Α.Α.Ε.), εγγράφονται υποχρεωτικά όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα και τα νομικά πρόσωπα που ασκούν στην Επικράτεια αγροτική δραστηριότητα ή κατέχουν αγροτική εκμετάλλευση (άρθρο 1 παρ.1).

Σκοπός του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων είναι η καταγραφή όλων των επαγγελματιών αγροτών και των αγροτικών εκμεταλλεύσεων της χώρας, με όλες τις απαραίτητες αλφαριθμητικές και χαρτογραφικές πληροφορίες, για τη λήψη αποφάσεων και την άσκηση Αγροτικής Πολιτικής (άρθρο 1 παρ.2). Η αγροτική εκμετάλλευση, επομένως, αποτελεί μία βασική προϋπόθεση για την εγγραφή των ενδιαφερομένων στο ΜΑΑΕ ως κάτοχοι ή επαγγελματίες αγρότες (σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1α του ιδίου Νόμου όπως ισχύει), με συνέπεια την απολαβή των αντίστοιχων ευεργετημάτων.


agrothessalynews5 Μαρτίου 2018
asfalistikes-eisfores-agrotes-1280x800.jpg

Στη βάση υπολογισμού των εισφορών Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Οι εισφορές πλέον υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% του αθροίσματος ΚΦΑ και των καταβλητέων εισφορών του προηγούμενου έτους.

Για τον υπολογισμό εισφορών έτους 2018, και έως την οριστικοποίηση-εκκαθάριση, η βάση υπολογισμού πρέπει να προσδιοριστεί με το εισόδημα και τις καταβλητέες εισφορές του έτους 2016 ως του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους.


agrothessalynews1 Μαρτίου 2018
plirwmes-neoi-agrotes.jpg

Από τις 23/02/2018 έως τις 27/02/2018 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 12.417.608,12 ευρώ σε συνολικά 18.596 δικαιούχους.

Καταβλήθηκαν 6.220.550 ευρώ σε 482 νέους γεωργούς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΠΑΑ 2014-2020 και 3.538.305 ευρώ για πρόωρες συντάξεις σε 18.390 δικαιούχους.


agrothessalynews26 Φεβρουαρίου 2018
pliromes-opekepe.jpg

Το πρώτο ραντεβού της χρονιάς με τον ΕΦΚΑ είναι γεγονός για περισσότερους από 465.000 αγρότες και ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, καθώς από την περασμένη Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του φορέα τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές του μηνός Ιανουαρίου 2018.

Για τους επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, οι νέες εισφορές είναι σαφώς αυξημένες σε σχέση με πέρυσι, αφού από 1/1/2018 τέθηκε σε ισχύ ο νέος τρόπος υπολογισμού. Σύμφωνα με αυτόν ως βάση προσδιορισμού των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται πλέον υπόψη το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος από αγροτική δραστηριότητα και των καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών, πολλαπλασιασμένο -ειδικά για το 2018- επί 85% (σ.σ. από το 2019 και μετά, ο υπολογισμός θα γίνεται στο 100%). Εκτός αυτού, αυξημένος στο 23,2% (από 21,2% πέρυσι) είναι από 1/1/2018 και ο συντελεστής των ασφαλίστρων.


agrothessalynews20 Φεβρουαρίου 2018
oga-larisa.jpg

Με διευρυμένη πολιτική συναίνεση υπερψηφίστηκε την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου το σχέδιο νόμου που επισφραγίζει την μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Ο ΟΠΕΚΑ, που δημιουργείται για να εξελιχθεί σε βραχίονα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, έτυχε της ευρείας στήριξης και δυνάμεων από την αντιπολίτευση.


agrothessalynews8 Φεβρουαρίου 2018
oga-opeka.jpg

Διευκρινίσεις για το νομοσχέδιο που προβλέπει τη μετεξέλιξη του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), το οποίο κατατέθηκε χθες στη Βουλή, παρέχει το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι η νομοθετική πρωτοβουλία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση για την αναδιοργάνωση του τομέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης.


agrothessalynews6 Φεβρουαρίου 2018
Forms.jpg

 1. Αίτηση – δήλωση στο ειδικό έντυπο του ΟΓΑ. Τα έντυπα αιτήσεων για σύνταξη γήρατος όπως επίσης και αιτήσεων για σύνταξη γήρατος με διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης και Ε.Ε./Διμερών Συμβάσεων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα Ο.Γ.Α. www.oga.gr
 2. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων του δελτίου ταυτότητας του αιτούντα (ή του διαβατηρίου του), του/της συζύγου και των παιδιών, εφόσον είναι ανήλικα άνω των 14 ετών ή ενήλικα που σπουδάζουν ή είναι ανάπηρα. Σε περίπτωση που ο αιτών είναι υπήκοος τρίτης χώρας, απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής του για εργασία, η οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή, στην περίπτωση που έχει λήξει, φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής και βεβαίωση τύπου Α ότι έχουν κατατεθεί δικαιολογητικά για την ανανέωσή της. Οι υπήκοοι κρατών – μελών της Ε.Ε. πρέπει να υποβάλουν φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ε.Ε.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 4. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης και αν δεν υπάρχει, πιστοποιητικό γέννησης με βάση την εγγραφή στα Μητρώα Αρρένων (για άνδρες) ή στα ισχύοντα δημοτολόγια (για τις γυναίκες)
 5. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου επί εγγάμων (εφόσον δεν προκύπτει ο γάμος από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 6. Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης για τα ανήλικα τέκνα που δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.
 7. Πιστοποιητικό σπουδών εφόσον υπάρχουν παιδιά μέχρι 24 ετών που σπουδάζουν.
 8. Φωτοαντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1 και τα αντίστοιχα εκκαθαριστικά για τα οικονομικά έτη 2004 και εφεξής. Για τα έτη που δεν υποβλήθηκαν φορολογικές δηλώσεις, η αγροτική απασχόληση αποδεικνύεται από άλλα στοιχεία, όπως τιμολόγια πώλησης αγροτικών προϊόντων, αγοράς αγροτικών εφοδίων, επιδοτήσεις, δελτία ποσοτικής παραλαβής ελαιολάδου από το ελαιοτριβείο, αποζημιώσεις, έντυπο Ε9, εγγραφή στα Μ.Α.Α.Ε.
 9. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας καταθετικού λογαριασμού, Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ με πρώτο όνομα του αιτούντος της σύνταξης και ενός συνδικαιούχου, από το οποίο να φαίνεται καθαρά ο αριθμός ΙΒΑΝ*.
 10. Βεβαίωση του Ανταποκριτή του ΟΓΑ (είναι ενσωματωμένη και στο έντυπο της αίτησης) του τόπου απασχόλησης του αιτούντα, για την περιουσιακή κατάσταση και βιοποριστική απασχόληση αυτού, τα χρονικά διαστήματα και τις περιοχές που απασχολήθηκε, καθώς και τον τόπο διαμονής του κατά το χρόνο ασκήσεως του επαγγέλματος που δηλώνει. Οι μοναχοί και οι μοναχές αντί του παραπάνω δικαιολογητικού πρέπει να υποβάλλουν βεβαίωση του ηγουμένου της ιεράς μονής για το χρονικό διάστημα της απασχόλησής τους σε αγροτικές εργασίες.
 11. Aν ο αιτών υπήρξε ή είναι ασφαλισμένος άλλου φορέα, εκτός του ΟΓΑ, πρέπει να συνυποβάλει βεβαίωση του φορέα ή των φορέων αυτών, από την οποία να προκύπτουν τα χρονικά διαστήματα ασφάλισής του και αν για το χρόνο αυτό δικαιούται ή όχι συντάξεως. Αν ο άλλος ασφαλιστικός φορέας είναι το ΙΚΑ πρέπει να προκύπτει πόσα ημερομίσθια έχει πραγματοποιήσει, αναλυτικά κατ’ έτος από το 1988 και εντεύθεν. Αν ο αιτών επιθυμεί να συνυπολογισθεί ο χρόνος ασφάλισής του σε άλλο ή άλλους ασφαλιστικούς φορείς για τη συνταξιοδότησή του με τους κανόνες της διαδοχικής ασφάλισης θα πρέπει να το δηλώσει ρητά, απαντώντας ανάλογα στο σχετικό ερώτημα που υπάρχει στο έντυπο της αίτησης. Αν υπάρχει παράλληλος χρόνος ασφάλισης μεταξύ του ΟΓΑ και άλλου ασφαλιστικού φορέα πρέπει να δηλώσει επίσης από ποιο φορέα επιθυμεί να υπολογισθεί ο παράλληλος χρόνος.

Όσοι δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό ή επιθυμούν να ανοίξουν νέο λογαριασμό για να κατατίθεται η σύνταξή τους, μπορούν να απευθυνθούν σε κατάστημα, οποιασδήποτε τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ., προσκομίζοντας την προσωπική επιστολή που έλαβαν από τη Διοίκηση του ΟΓΑ σχετικά με την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησής τους.

 

Πηγή: neapaseges.gr


agrothessalynews17 Ιανουαρίου 2018
syntakseis-agrotes.jpg

Με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου και δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια» στις 16 Ιανουαρίου, εξασφαλίστηκε κονδύλι ύψους 40 εκατ. ευρώ για την πρόωρη σύνταξη των αγροτών του 2018.


agrothessalynews17 Ιανουαρίου 2018
agrotikes-eisfores.jpg

Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2018, έχουν περιθώριο οι αγρότες προκειμένου να εξοφλήσουν στις εισφορές τους στον ΕΦΚΑ για τον μήνα Δεκέμβριο. Τέλος Ιανουαρίου όμως εκπνέει και η προθεσμία για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών του β΄ εξαμήνου του 2016 από τους αγρότες.

Πρόκειται για εισφορές που έχουν υπολογισθεί βάσει των παλιών ασφαλιστικών κλάσεων του ΟΓΑ. Η πληρωμή των «παλαιών» αυτών εισφορών είναι απαραίτητη προκειμένου οι ασφαλισμένοι να εξασφαλίσουν ασφαλιστική ενημερότητα (εκτός αν έχει μπει σε ρύθμιση).agrothessalynews.gr

Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς, αγρότες & κτηνοτρόφους, συλλόγους & συνεταιρισμούς, τον πρωτογενή & όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της Θεσσαλίας και την Ελληνική επιχειρηματικότητα & τις θέσεις εργασίας του τόπου μας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Newsletter


Κατηγορίες