26. Μαΐου 2019

Απαντήσεις σε 20 ερωτήματα αγροτών & λογιστών για τη συμπλήρωση της φορολογικής

Με την προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων (30 Ιουνίου 2018) να έρχεται πλέον όλο και πιο κοντά, πληθαίνουν τα ερωτήματα και οι απορίες των αγροτών, αλλά και των λογιστών τους σχετικά με τη συμπλήρωση των φετινών εντύπων Ε1 και Ε3. Σε αυτό το φύλλο, με τη βοήθεια της φοροτεχνικού και ειδικής συνεργάτιδας της «ΥΧ», Φωτεινής Μακρή, συγκεντρώσαμε και απαντούμε με εύληπτο τρόπο σε μερικά από αυτά, παραπέμποντας, όπου κρίνεται απαραίτητο, και στις σχετικές εγκυκλίους και αποφάσεις.

1 Πότε και πώς πρέπει να ενταχθεί κάποιος αφανής αγρότης στο ειδικό καθεστώς;

Ένας αφανής αγρότης πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς, όταν έχει πωλήσεις έστω και ένα ευρώ από αγροτική δραστηριότητα ή έχει επιδοτήσεις ή έχει αγροτικό αυτοκίνητο. ΠΡΟΣΟΧΗ: H ένταξη πρέπει να γίνει με ημερομηνία πριν από την πρώτη πώληση.

2 Τα μερίσματα που δίνουν οι συνεταιρισμοί στους αγρότες είναι αγροτικό εισόδημα;

Όχι. Θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογούνται χωρίς έκπτωση φόρου.

3 Τι γίνεται με παραγωγούς, οι οποίοι εμφανίζονται στο Μητρώο ως αγρότες του ειδικού καθεστώτος, αλλά εδώ και χρόνια δεν καλλιεργούν;

Υπάρχουν πράγματι αρκετές τέτοιες περιπτώσεις παραγωγών, οι οποίοι εδώ και χρόνια δεν λαμβάνουν ούτε επιδοτήσεις, ούτε έχουν πωλήσεις, ούτε διαθέτουν αγροτικό αυτοκίνητο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα πρέπει να γίνει διακοπή δραστηριότητας με ημερομηνία 31/12/2016.

4 H ένταξη στο ειδικό καθεστώς, εφόσον είναι εκπρόθεσμη, επιβαρύνεται με πρόστιμο;

Με την ΠΟΛ 1010/2018 ορίζεται ότι η ένταξη στο ειδικό καθεστώς γίνεται χωρίς πρόστιμο οποτεδήποτε.

5 Είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης, ωστόσο κατά την υποβολή διαπιστώνω ότι δεν είναι κλικαρισμένος ο κωδικός 037/038. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να απευθυνθείτε άμεσα στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής σας, γιατί η ανανέωση του Μητρώου γίνεται κάθε χρόνο. Τα δικαιολογητικά που θα σας ζητήσουν να προσκομίσετε είναι τα ακόλουθα: Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας, Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ακόμα κι αν υπάρχουν οφειλές), Εκκαθαριστικό Φόρου Εισοδήματος, Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, Αντίγραφο Ε3, Αντίγραφο Έναρξης ή Ένταξης, Αντίγραφο Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης. Επίσης, αν διαθέτετε φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να προσκομίσετε την Απόφαση Έγκρισης ή Σύνδεσης για επένδυση σε ΑΠΕ έως 100 kw.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι νεοεισερχόμενοι αγρότες, ενώ δεν έχουν δυνατότητα υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης, προσκομίζουν αποδεικτικά (τιμολόγια, συμφωνητικά κ.λπ.) που τεκμηριώνουν την αγροτική δραστηριότητα.

6 Φορολογούμενος που διαθέτει αγροτικό αυτοκίνητο, αλλά δεν έχει επιδοτήσεις, ούτε κάποια άλλα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα το 2017, πρέπει να ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς; Αν ναι, με ποια ημερομηνία;

Ναι. Όποιος έχει στην κατοχή του αγροτικό αυτοκίνητο (αγροτικό ΦΙΧ), θεωρείται ότι έχει και αγροτική δραστηριότητα, οπότε, ακόμα κι αν δεν εμφανίζονται έσοδα από αυτή, θα πρέπει να ενταχθεί τουλάχιστον στο ειδικό καθεστώς με ημερομηνία 31/12/2016.

7 Φορολογούμενος που εισπράττει μια μικρή μόνο επιδότηση για το ελαιόλαδο που παράγει, είναι υπόχρεος ένταξης σε κάποιο καθεστώς ΦΠΑ;

Η επιδότηση θεωρείται αγροτικό εισόδημα. Εφόσον το ποσό που εισπράττεται είναι μέχρι 5.000 ευρώ, ο παραγωγός θα πρέπει να ενταχθεί υποχρεωτικά στο ειδικό καθεστώς. Αν το ποσό ξεπερνά τα 5.000 ευρώ, τότε γίνεται ένταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

8 Σε αγρότη ειδικού ειδικού καθεστώτος, το τιμολόγιο του ελαιοτριβείου στο οποίο παρέδωσε το ελαιόλαδό του το περνάμε με τον ΦΠΑ;

Αν έχει λάβει επιστροφή ΦΠΑ του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ, τότε η εγγραφή γίνεται χωρίς ΦΠΑ. Αν, όμως, δεν έχει λάβει επιστροφή, θεωρείται όλο έξοδο.

9 Δεν είμαι αγρότης, δεν λαμβάνω επιδοτήσεις, δεν έχω αγροτικά εισοδήματα και δεν κατέχω αγροτικό αυτοκίνητο. Ωστόσο, κατά την υποβολή του Ε1, το σύστημα μου ζητάει να υποβάλω Ε3 ως επιτηδευματίας. Γιατί συμβαίνει αυτό; Τι πρέπει να κάνω;

Λογικά, παλαιότερα υπήρχαν έσοδα από αγροτική δραστηριότητα, είτε από επιδοτήσεις είτε από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων. Επομένως, πρέπει να γίνει διακοπή στο Μητρώο της ΔΟΥ.

10 Είμαι αγρότης ειδικού καθεστώτος και στη διάρκεια της περσινής χρονιάς εργάστηκα στα κτήματα κάποιου συναδέλφου αγρότη. Για την εργασία μου αυτή, έλαβα κάποια εργόσημα. Θα προσμετρηθούν στα έσοδα για τυχόν μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ;

Στον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος (τζίρος από πωλήσεις και έσοδα από επιδοτήσεις), θα προσμετρηθούν και τα εργόσημα. Αντίστοιχο παράδειγμα δίνεται στην ΠΟΛ 1201/2013 (1201/2016).

11 Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και έχω λάβει επιδοτήσεις κάτω των 5.000 ευρώ. Μπορώ να κάνω μετάταξη στο ειδικό καθεστώς;

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και όσοι είναι στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθρου 39 λόγω πωλήσεων κάτω από 10.000 ευρώ υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

12 Είμαι κτηνοτρόφος και διαθέτω λιγότερα από 40 ζώα. Πρέπει να ενταχθώ οπωσδήποτε στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ;

Η ένταξη σε καθεστώς ΦΠΑ καθορίζεται από το αγροτικό εισόδημα (πωλήσεις – επιδοτήσεις) και όχι από την έκταση/μέγεθος του ζωικού ή του φυτικού κεφαλαίου του παραγωγού.
Πιστοποιητικό εφοδίων, μισθωτήρια γης και λαϊκές

13 Απευθύνθηκα στον γεωπόνο μου για την έκδοση τιμολογίου για τα γεωργικά φάρμακα που αγόρασα, ωστόσο αυτός δηλώνει αδυναμία, γιατί, όπως μου λέει, δεν έχω πιστοποιητικό ορθής χρήσης γεωργικών εφοδίων. Τι πρέπει να κάνω;

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 8197/90920/22-7-2013, θα πρέπει να βγάλετε ένα ηλεκτρονικό παράβολο από τη διεύθυνση e-paravolo με κωδικό 5936 (Κατηγορία Παραβόλου «Φυτοπροστατευτικά προϊόντα» και τύπος παραβόλου «Πιστοποιητικό γνώσης ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων), το οποίο κοστίζει 25 ευρώ. Όταν πληρώσετε το παράβολο στην τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ ενημερώνεται η υπηρεσία (ΕΛΓΟ Δήμητρα) και σας βάζει σε σειρά προτεραιότητας για τις σχετικές εξετάσεις. Οι εξετάσεις διαρκούν μια ημέρα και η διαδικασία απαιτεί την απάντηση 40 ερωτήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

14 Είμαι αγρότης και νοικιάζω αγροτεμάχιο με ετήσιο μίσθωμα 500 ευρώ. Πρέπει να υποβάλω ηλεκτρονικό συμφωνητικό στο taxis;

Όχι. Υποχρεωτικά γίνεται ηλεκτρονική κατάθεση του συμφωνητικού, εφόσον οι μισθώσεις είναι άνω των 80 ευρώ μηνιαίως ή άνω των 960 ευρώ ετησίως.

15 Είμαι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και δραστηριοποιούμαι στις λαϊκές αγορές ως παραγωγός αγροτικών προϊόντων. Κατά την υποβολή της δήλωσής μου, μου βγάζει τέλος επιτηδεύματος, ενώ η έδρα μου είναι σε χωριό κάτω των 500 κατοίκων. Τι πρέπει να κάνω;

Θα πρέπει να υποβάλετε τη φορολογική σας δήλωση και η εκκαθάριση θα γίνει με το τέλος επιτηδεύματος. Μετά απευθύνεστε στη ΔΥΟ στην οποία ανήκετε και μετά να κάνετε αίτηση για διαγραφή του τέλους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις.

16 Ποιες ασφαλιστικές εισφορές καταχωρίζονται ως δαπάνες για το έτος 2017; Τι γίνεται με την εισφορά β’ εξαμήνου 2016 στον ΟΓΑ, εφόσον αυτή πληρώθηκε, μέσω της παράτασης που δόθηκε, στους πρώτους μήνες του 2017;

Στα έξοδα του 2017, δηλαδή στις φετινές δηλώσεις, θα πρέπει να καταχωριστούν οι εισφορές που πληρώθηκαν το 2017, καθώς και οι τυχόν επιπλέον εισφορές που προέκυψαν από την εκκαθάριση που διενεργήθηκε πρόσφατα από τον ΕΦΚΑ (χρεωστικό υπόλοιπο).

Σε ό,τι αφορά τις εισφορές του β’ εξαμήνου 2016 στον ΟΓΑ, εφόσον έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα -δηλαδή είτε εντός του 2016 είτε μέχρι τις 31 Απριλίου 2018 που ήταν η νέα προθεσμία που δόθηκε από το υπουργείο Εργασίας-, θα πρέπει να καταχωριστούν ως δαπάνη σε εκείνη τη χρονιά και αυτό γίνεται με συμπληρωματική δήλωση.

Αν, ωστόσο, πληρωθούν εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά από την 1η Μαρτίου 2018 και μέχρι το τέλος της φετινής χρονιάς, θα «περαστούν» στις δαπάνες των δηλώσεων που θα υποβληθούν του χρόνου για τη χρήση 2018.

17 Είμαι αγρότης, έχω πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές του 2018 (μέχρι σήμερα), όπως και του 2017. Επιπλέον, από την πρόσφατη εκκαθάριση των εισφορών, προέκυψε χρεωστικό υπόλοιπο για την εξόφληση του οποίου έχω ενταχθεί στη διαδικασία των πέντε δόσεων, έχοντας μάλιστα καταβάλει την πρώτη που ήταν μέχρι τις 31/5. Μπορώ να θεωρήσω το βιβλιάριό μου;

Ναι, μπορείτε. Εφόσον έχουν τακτοποιηθεί οι ασφαλιστικές εισφορές προς τον νέο φορέα, ακόμα και αν υπάρχουν οφειλές πριν από το 2017, ο ανταποκριτής θεωρεί το βιβλιάριο.
Πρόβλημα με τον κωδικό 037/038 για πολλούς συνταξιούχους

18 Είμαι συνταξιούχος του ΟΓΑ με αγροτικό εισόδημα και, σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί πέρυσι, θεωρούμαι επαγγελματίας αγρότης. Ωστόσο, ο κωδικός του επαγγελματία αγρότη φέτος δεν είναι τσεκαρισμένος. Γιατί συμβαίνει αυτό και τι πρέπει να κάνω;

Πρέπει να απευθυνθείτε πάλι στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής σας να γίνει έλεγχος. Σ’ αυτή την περίπτωση υπάρχουν δύο εκδοχές:

– Είτε να υποβάλετε τη δήλωση και να κάνετε μετά τροποποιητική που θα έχει τσεκαριστεί ο αντίστοιχος κωδικός του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (037/038).

– Είτε να μεταβείτε το συντομότερο δυνατόν με τα δικαιολογητικά εκ νέου στο ΚΕΠΠΥΕΛ, ώστε να γίνει έλεγχος και να τσεκαριστεί ο κωδικός.
Πρόβλημα με τον κωδικό 037/038 για πολλούς συνταξιούχους
Πρόβλημα με τον κωδικό 037/038 για πολλούς συνταξιούχους

19 Συνταξιούχοι άλλων ταμείων (πλην ΟΓΑ) με αγροτικό εισόδημα, θα πρέπει να ενταχθούν στο ειδικό ή το κανονικό καθεστώς; Υπάρχει πιθανότητα περικοπής της σύνταξης;

Οι συνταξιούχοι άλλων Ταμείων (πλην του ΟΓΑ) εντάσσονται με τα ίδια κριτήρια στο ειδικό ή στο κανονικό καθεστώς. Αν ο τζίρος από αγροτικό εισόδημα ξεπερνάει τα 15.000 ευρώ ή οι επιδοτήσεις τα 5.000 ευρώ, τότε θεωρούνται αγρότες κανονικού (έστω το ένα από τα δύο να ισχύει ή και τα δύο μαζί). Αν είναι κάτω από 15.000 ευρώ ο τζίρος και οι επιδοτήσεις κάτω από 5.000 ευρώ, τότε είναι αγρότης ειδικού.

Όσοι ήταν ενεργοί αγρότες πριν από τον «νόμο Κατρούγκαλου», δηλαδή πριν από τη 12η Μαΐου 2016, δεν έχουν πρόβλημα έως 31/12/2024. Το ίδιο και οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ που έχουν συνταξιοδοτηθεί ή έχουν υποβάλει σχετική αίτηση από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά και έχουν αγροτικό εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 4.923,12 ευρώ, σε ετήσια βάση.

20 Διαθέτω ένα σκάφος 8 μέτρων για ψάρεμα. Πρέπει να ενταχθώ στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ;

Σύμφωνα με την ΑΥΟ 1145339/6602/140/Ε0014/ ΠΟΛ 1320/1998, οι εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας μέχρι 12 μέτρα εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της δραστηριότητάς τους δεν ξεπερνούν τα 11.700 ευρώ. Βεβαίως, ανάλογα με τα μέτρα, αυξομειώνονται και τα ακαθάριστα έσοδα. Να σημειώσουμε, επίσης, εδώ ότι οι επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται μόνο ένα σκάφος κάτω των 6 μέτρων απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ ως «μικρές επιχειρήσεις».

Πηγή: ypaithros.gr

Γράψτε μια απάντηση

Το email σας δεν θα δημοσιευθεί. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.


agrothessalynews.gr

Στηρίζουμε τους τοπικούς παραγωγούς, αγρότες & κτηνοτρόφους, συλλόγους & συνεταιρισμούς, τον πρωτογενή & όλους τους εμπλεκόμενους τομείς της Θεσσαλίας και την Ελληνική επιχειρηματικότητα & τις θέσεις εργασίας του τόπου μας.


ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ
Newsletter


Κατηγορίες